Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystowo Technologów Żywności - Oddział Łódzki, ul. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – RODO.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych przez Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Łódzki. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833), a także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz. 1204.

* - Pola wymagane