Streszczenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2019. Streszczenie prosimy sformatować zgodnie z formularzem wzorcowym dostępnym poniżej.

Streszczenia należy przesłać za pomocą formularza elektronicznego (patrz niżej).
Wysyłany plik należy nazwać: imię_nazwisko.docx

* - pola wymagane