Komunikaty ustne:
Przewidywany czas wykładów plenarnych 30 min, pozostałe komunikaty ustne 20 min.
Prezentacje należy przygotować w programie Microsoft Power Point.

Postery:
Maksymalny wymiar posteru: 84 cm wysokość i 60 cm szerokość (format A1).
Akcesoria do zawieszenia posteru (taśmy, pineski itp.) będą udostępnione przez organizatorów.