Komitet Naukowy:

  • dr hab. inż. Grażyna Budryn prof. PŁ – Politechnika Łódzka
  • dr hab. inż. Piotr Gębczyński prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. inż. Stanisław Kalisz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Rober Klewicki – Politechnika Łódzka
  • dr hab. inż. Dorota Konopacka prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
  • prof. dr hab. inż. Katarzyna Majewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
  • dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komitet Organizacyjny:

dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk
Przewodniczący
dr inż. Michał Sójka
IT
dr hab. inż. Monika Kosmala
SEKRETARZ
dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek
SKARBNIK
dr inż. Joanna Milala
dr inż. Katarzyna Grzelak-Błaszczyk
dr inż. Elżbieta Karlińska
dr inż. Karolina Miśkiewicz
mgr inż. Agnieszka Milczarek
mgr inż. Andrzej Czarnecki